Anunturi


S.C. Aeroportul Arad S.A., cu sediul în Arad, Aleea Aeroport, nr. 4, jud. Arad, organizează, în data de 22 noiembrie 2017, ora 10:00, licitaţia deschisă cu plic închis, având ca obiect închirierea halei cargo în suprafață de 488,32 m2, pentru societăți ce au ca obiect de activitate – cargo (bunuri periculoase). Documentaţia de participare se obţine contra-cost la sediul societăţii (biroul Marketing). În cazul neadjudecării, licitația se va relua la data de 06.12.2017.

Anunt privind selecţia membrilor în Consiliul de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad S.A

Scrisoarea de asteptari privind Consiliul de Administratie al S.C. Aeroportul Arad S.A 2017-2021