Aeroportul Arad

Zone cu servituti aeronautice civile

Stabilirea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice/particulare asociate aerodromului și mijloacelor CNS și meteorologice deținute/operate de Aeroportul Internațional Arad

În conformitate cu prevederile Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015, din 09.06.2015, mai jos se regăseşte documentaţia tehnică „Stabilirea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice/particulare asociate aerodromului și mijloacelor CNS și meteorologice deținute/operate de Aeroportul Internațional Arad” avizată favorabil de AACR prin adresa nr. 8139/430 din 06.11.2019.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi Biroul Reglementări din cadrul SC Aeroportului Arad SA, tel.: 0257-339010.