Aeroportul Arad

Ajutor de Stat

Publicat la data de 20.04.2022
 • Anunț de deschidere a apelului de solicitări pentru acordarea ajutorului de stat – Descarcă
 • Formular 1 – Cerere solicitare ajutor de stat – Descarcă
 • Formular 2 – Declarație pe proprie răspundere privind respectarea standardelor de siguranță – Descarcă
 • Formular 3 – Declarație pe proprie răspundere privind ajutoarele de stat acordate companiei aeriene – Descarcă
 • Formular 4 – Declarație pe propria răspundere privind deciziile C.E. de recuperare a unui ajutor de stat – Descarcă
 • Formular 5 – Declarație pe proprie răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „întreprindere în dificultate” – Descarcă
 • Formular 6 – Structura Planului de Afaceri – Descarcă
 • Formular 7 – Angajament privind efectuarea de zboruri regulate de pe/către Aeroportul Arad pe o perioadă de 12 luniDescarcă
 • Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității companiilor aeriene de pe aeroportul Arad în contextul crizei economice generate de pandemia Covid-19 – Descarcă
 • Call for operators- concerning the opening of the call for requests for the state aid based on the State Aid – Descarcă
 • Form 1 – Petition request of state aid – Descarcă
 • Form 2 – Personal Statement concerning the compliance with the safety standards – Descarcă
 • Form 3 – Personal Statement concerning state aids awarded to airline companies in Romania – Descarcă
 • Form 4 – Personal Statement concerning the E.C. Decisions for the recovery of a state aid – Descarcă
 • Form 5- Personal Statement concerning the lack of compliance with the „company in a difficult situation” category – Descarcă
 • Form 6 – Business Plan Structure Descarcă
 • Form 7 – Commitment Concerning the performance of regular flights to and from Arad International Airport for a period of 12 months – Descarcă