Aeroportul Arad

Strategia Nationala Anticoruptie 2021 - 2025

Pagina in constructie

Componenta Consiliului de Administratie al Aeroportului Arad

Anexa 5 la SNA 2021 - 2025

5Bugetul pentru investitii in fiecare dintre ultimii 3 ani financiarihttps://aeroportularad.ro/buget-aeroport/
6Publicarea cheltuielilor totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, training-uri sau formare profesională, decontări şi alte beneficii); https://aeroportularad.ro/buget-aeroport/
7Publicarea datoriilor companiei către bugetul de stat, către instituţii de creditare şi către parteneri comerciali, cu menţiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanţe de plată;Institutia nu are astfel de datorii.
8Valoarea subvenţiei operaţionale primite de la bugetul de statIn anul 2022 – 5 676 (mii lei)
9Detalierea serviciilor sau bunurilor produse de întreprindere in interes publicAct Constitutiv Aeroport
10Menționarea obiectivului de politica publica a întreprinderiinu este cazul
11Detalierea situațiilor de risc/ analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderiiSCIM
12Planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii; Aeroport Arad Integritate
13Publicarea raportului de audit externhttps://aeroportularad.ro/audit-aeroport/
14Publicarea raportului anual agregat pe pagina web a întreprinderiihttps://aeroportularad.ro/rapoarte-aeroport/